>Företaget >Miljöpolicy >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Återförsäljare
Vad är det Arla döljer?
Debatt: Arlas regler är förödande för miljön!
De flesta miljödebatter idag handlar om att: SPARA ENERGI!
Det handlar inte, i första hand, om hur man producerar miljövänlig energi utan det viktigaste
är hur mycket energi man kan spara. Den energi som inte behöver produceras är den mest miljövänliga.
Detta har man insett på Arla Foods i Sverige som energicertifierat sina anläggningar.
Men…hur är det för Arlas ägare, mjölkproducenterna?
Replik: Arla kompromissar inte på kvalitet och säkerhet.
Tobias Wåhlén, Arla Foods chef för externkommunikation, svarar på debattinlägget
från Sverker Paulson, Weba Kemi AB.
Debatt: Arlas svar ger ingen klarhet!
När jag läser repliken från Arlas externkommunikatör Tobias Wåhlén upplever jag den
som frampressad utan att bygga på saklig grund. Det råder ingen motsättning om att syftet
med att diska är att säkra mjölkens kvalitet. Men att påstå att ”temperaturen medverkar till
att döda bakterier som disklösningen inte förmår avlägsna” uppfattar jag som okunskap i hygienfrågor,
skriver Sverker Paulson på Weba Kemi.
Arla backar!
På sista sidan, i Arlas Nyhetsbrev vecka 37, under
"Nystart för Arlagårdsbesök"  står det något intressant.
"Bland annat gäller förändringarna kraven på sprutjournal
samt utförd kontroll av diskvattenstemperaturen.
Dessa krav  tas nu bort både i Sverige och Danmark."

Detta innebär - enligt vår uppfattning - att även
Arlas mjölkproducenter nu kan utnyttja WEBAs
lågenergidiskmedel fullt ut!

Klicka på cirkeln här intill
för att läsa allt i tidningen
Jordbruksaktuellt!
Nedanstående debattinlägg har publicerats i tidningen ATL under hösten -08.
Vi beklagar att Arla inte kan, eller vill deltaga i debatten och förklara hur man tänker.
Arla överlåter istället till var och en dra sin egna slutsatser!

Vi på WEBA har under ett flertal år bevisat att WEBAs lågenergidiskmedel
diskar rent mjölkutrustning vid avsevärt lägre disktemperaturer
än vad som stipuleras av Arla.

Arla däremot, har inte kunnat visa att disktemperaturer som överstiger 42°C
skulle ha någon avgörande betydelse för att rengöra mjölkutrustning.

Det har inte forskarna på Svensk Mjölk heller kunnat göra!

Klimatsmart ?!
Nedanstående debattinlägg har publicerats i tidningen Husdjur under 2010.
Nedanstående inlägg är skickat till tidningen Husdjur som en kommentar till debattartikeln ovan. Togs inte in!

Era slutsatser när det gäller dosering av kemikalier är naturligtvis riktiga – men
– det är också det som är problemet
.

Dosering av diskmedel anges per 10 liter vatten.  Den vanliga doseringen för mjukt vatten är 0,5 dl diskmedel - flytande eller pulver.
Pulver är 100 % tvättaktiva medan flytande innehåller uppemot 80 % vatten. Använder man flytande och följer doseringsanvisningen
blir inte mjölkutrustningen ren. Det saknas helt enkelt tillräckligt med tvättaktiva ämnen och då hjälper det inte ens med kokhett diskvatten
för att få anläggningen ren. En relevant dosering för flytande diskmedel borde vara 2 - 2,5 dl jämfört med 0,5 dl för pulverdiskmedel.
Hur många mjölkproducenter har denna kunskap?

Zinnerska cirkelns principer är vi väl förtrogna med. Ingen av de fyra ingående delarna är viktigare än den andre, därför kan man inte säga
att temperaturen är mer viktig än någon annan del. Man kan inte heller byta ut kemdelen mot vatten och tro att man får ett fullgott diskresultat.

I Svensk mjölks rapport 7008-1 inleds sammanfattningen med: Biofilmer bildas när bakterier fastnar på ytor och i Svensk mjölks rapport 7035-1 avslutas
sammanfattningen med: I en anläggning som är ren från mjölkrester finns sämre möjligheter för bakterierna att få fäste.

Vi upprepar vad vi tidigare sagt: I en ren anläggning kan inga bakterier få fäste och då kan heller ingen biofilm bildas!

Av den forskning som Svensk mjölk redovisar kan man inte dra slutsatsen att 42°C som lägsta sluttemperatur skulle vara avgörande för resultatet.

Vårt diskmedel, WEBA MEJERIDISK, är ett lågenergidiskmedel som bevisligen rengör mjölkutrustning, även vid lägre temperaturer än 42°C.
Har Anders Christiansson och Mats Gyllensvärd en annan uppfattning?

Berith och Sverker Paulson

WEBA KEMI AB

info@weba.se

Nedanstående debattinlägg har publicerats i tidningen Husdjur under 2011.
Pusselbitarna har fallit på plats!
Nedanstående från ATL Nr 8 den 31 januari 2012
Det har nu gått flera månader sedan ovanstående debattartiklar publicerats utan någon
som helst reaktion från Arla, Svensk mjölk eller DeLaval.
Inte heller någon från LRF har hört av sig........men det har däremot svenska bönder
och svenska konsumenter.
Nedanstående från Ladugårdsförmannen Nr 3 den 25 september 2012