>Företaget >Miljöpolicy >Produkter >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
Vi vill härmed presentera fakta om varför WEBAs diskmedel togs bort från Arlas sortiment.
Det förekommer en hel del uppenbara felaktigheter om anledningen - felaktigheter
som tyvärr underblåses och sprids av oseriösa kolleger.

Året var 1992 då Arla började sälja WEBA MEJERIDISK i sina leverantörsbutiker.
Arla tog in diskmedlet i Halmstad, Falkenberg samt Götene för en tre veckor lång testförsäljning. Arla sålde,
på dessa tre veckor, 7 ton av WEBAs diskmedel. Efter ett avstämningsmöte på Arlas huvudkontor i Stockholm beslöts,
efter en långdragen förhandling, att WEBAs diskmedel skulle lanseras och ingå i ordinarie sortiment inom hela Arla.
Från Arlas sida argumenterade man kraftfullt om att WEBAs diskmedel inte fick ta marknadsandelar från Arlas ordinarie
diskmedelssortiment, underförstått Unilevers diskmedel SU51.

Vid denna tidpunkt hade WEBA, under 10 års tid, skickat offerter till Arla, med priser som skulle ge Arlas
mjölkproducenter sänkta diskmedelskostnader med mellan 35 och 50 %. Detta hade Arlas tjänstemän
absolut inget intresse av utan man förklarade mycket tydligt att priset inte spelade någon roll.

Det var först i början av 1990-talet, då lantbrukskooperationen krävde exportstöd för sin verksamhet, som man
insåg att det blev lite pinsamt att, samtidigt som man propagerade för att köpa svenskt och ville ha skattestöd
för att kunna konkurrera på lika villkor, endast sälja importerade diskmedel till mjölkproducenterna.
Detta var således den direkta anledningen till att WEBAs diskmedel kom in i Arlas sortiment.

Arla sålde ett diskmedel som hette SU51 medan Lantmännen sålde samma diskmedel men med namnet Alfa Laval 1+.
Båda dessa diskmedel tillverkades av Unilever i Finland. Alfa Laval hade konkurrensbegränsande avtal
med Lantmännen vilket innebar att inga konkurrerande produkter, till Alfa Laval, fick finnas i Lantmännens sortiment
medan Arla såg till att hålla Unilevers konkurrenter utanför marknaden.
Arla tillhandahöll dessutom fria leveranser av diskmedel till sina mjölkproducenter via de tankbilar
som hämtade mjölken.

På detta sätt kontrollerade Unilever den svenska diskmedelsmarknaden med benäget bistånd
från lantbrukskooperationens tjänstemän.

Diskmedelsförsäljning i Arlabutiken mellan åren 1992 och 1995
Som framgår av ovan sålde WEBA nästan 80 ton av sitt diskmedel till Arla medan Unilevers produkt SU51 tappade
nästan 90 ton under samma tid. Denna trend höll i sig med ökad försäljning av WEBAs diskmedel på bekostnad av SU51.

Arla såg sin möjlighet att agera mot WEBA i samband med att WEBA, -96, tvingats till en smärre prishöjning
(prishöjningen var 10 öre/kg från det att WEBAs diskmedel togs in i Arlas sortiment).

Arla tog helt enkelt bort WEBAs diskmedel från sina prislistor, men fortsatte att sälja det till de mjölkproducenter som uttryckligen
frågade efter det. WEBAs diskmedel fick en anonym tillvaro på lagret medan Arla, på ett kraftfullt sätt, marknadsförde
Unilevers diskmedel SU51 var och varannan månad med trycksaker om olika rabatter och erbjudanden. Genom detta agerande
bryter Arla mot konkurrenslagstiftningen.

Arlas agerande kan liknas vid att livsmedelshandeln (ICA, COOP, Hemköp, Willys m.fl) endast skulle sälja finska mejeriprodukter
i sina mejeriavdelningar. Ville man, som kund, istället ha Arlas produkter så fanns dessa på lagret
till de kunder som uttryckligen frågade efter dessa. Detta kallas på juristspråk, enligt konkurrenslagstiftningen,
att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner och är förbjudet enligt samma lag (6§ KL).

Säljer man produkter skall dessa självklart exponeras likvärdigt så att kunden själv kan avgöra vilken produkt
man vill köpa. Ganska rimlig regel för de flesta men inte för Arlas tjänstemän som i detta fall satte sig över lagen.

Efter 15 månaders anonymitet på lagret och en 10%-ig försäljningsnedgång krävde WEBA att få konkurrera på lika villkor,
att helt enkelt få finnas med på prislistorna där mjölkproducenterna själva kunde välja vilket diskmedel man ville köpa.

Då tog Arla bort WEBAs diskmedel från sortimentet, helt och hållet.

Man kan ju fråga sig hur det kan komma sig att ett medlemsägt företag som Arla, agerade som beskrivits ovan.
En förklaring kan vara att Arlas verkställande direktör Åke Modig även var vice ordförande i GB-glass vars ägare heter
Unilever. Unilever som tappade tonvis i försäljning av sitt diskmedel SU51 till WEBA.

Arla är en stor tillverkare och leverantör av mjölkpulver som bl.a. säljs till GB-glass..............

Ett erkännande av WEBAs höga kvalité...............!
När världsföretag som Unilever och Arla ger sig på, och försöker krossa, ett litet svenskt familjeföretag
som tar marknad från dessa, så är det egentligen ingenting annat än ett erkännande för WEBAs diskmedel.
Vi har ju bevisligen ett bättre maskindiskmedel och detta upptäcktes av kunderna vilket resulterade
i en kraftigt ökad försäljning för WEBAs diskmedel.

Undermåliga produkter däremot hanterar marknaden själv utan inblandning från
mer eller mindre seriösa lantbrukstjänstemän!

Det är nu mer än 30 år sedan vi hade vår första annons till svenska mjölkproducenter
Vi har nu börjat skissa på en bok om hur det är att driva ett litet familjeföretag som levererar förnödenheter
till det svenska lantbruket och som kommer att visa hur den svenska lantbrukskooperationen går hand i hand
med de stora multinationella företagen, något som knappast gynnar ägarna - lantbrukarna.