>Företaget >Miljöpolicy >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
Diska mjölkutrustningen med Sveriges enda lågenergidiskmedel!
Med lägre disktemperatur sparar Du både energi och gummidetaljerna i Din mjölkutrustning.
Att minska energianvändningen och därmed kostnaden är ett snabbt sätt att öka Din lönsamhet och som
direkt kommer att förbättra verksamhetens resultat. Dessutom bidrar en effektivare energianvändning
till en minskad klimatbelastning, vilket kan öka företagets good will - i synnerhet för de
mjölkproducenter som har för avsikt att klimatcertifiera sin mjölkproduktion enligt Svenskt Sigill.
PUSSELBITARNA HAR
FALLIT PÅ PLATS!

I fyra år har vi försökt att ta reda på
vad Arla grundar sina regler om
lägsta disktemperatur på......läs här!

 

WEBA MEJERIDISK tillhör den kategori miljöanpassade produkter som skall vara
ett förstahandsval för EKO-producenter - enligt KRAV.
>Arlas agerande
>Dammande diskmedel
>Diskanvisning
>Diskmedelssilo
>Energibesparing exempel
>KRAV-dokument
>Om flytande diskmedel
>WEBAs diskmedelstest-SMR
Det kom ett mail.....Läs själv!
Läs om Zinnerska cirkeln