>Företaget >Miljöpolicy >Produkter >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
Surt diskmedel för desinficering, växeldisk och avkalkning.
För högsta hygieniska resultat rekommenderas
syradiskning av mjölkutrustningen, en till två gånger per vecka.
MILJÖ
WEBA SYRADISK har under alla år varit godkänd av Svensk Mjölks kemikalieråd.
Vi har nu valt att inte förnya denna licens och kan därmed slippa att höja priset för produkten.
Diskmedlet har exakt samma formulering och miljöegenskaper som det haft under de senaste årtiondena.
WEBA SYRADISK är ett mycket effektivt diskmedel,betydligt effektivare än sura diskmedel som baseras på citronsyra.

Diskmedlet används som desinficering eller tillsamman med WEBA MEJERIDISK antingen som växeldisk, eller som ensamt någon eller några gånger i veckan.

Disklösningen spolas, efter avslutad disk, ut i samma gödselbehållare som det alkaliska diskmedlet och får till följd att syran neutraliseras.