>Företaget >Miljöpolicy >Produkter >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
Om flytande maskindiskmedel i mjölkproduktion!

Mjölkproducenter som använder flytande diskmedel anser detta vara bekvämt och billigt.

MEN........ man diskar inte mjölkutrustningen för att det skall vara bekvämt eller billigt. Mjölkutrustningen
diskar man för att få en hygieniskt ren produktionsanläggning som ger de bästa förutsättningar för att kunna
producera ett förstklassigt livsmedel.

Det är lätt att tappa den viktiga egenkontrollen över själva diskfunktionen när man använder flytande diskmedel.
Är det diskat med diskmedel, eller utan, när man kommer till mjölkrummet på morgonen?
En fråga som tyvärr många haft anledning att ställa sig och som skapar onödig oro.

Doseringen av flytande diskmedel ställs, i allmänhet, in av den som levererar diskmedlet vilket innebär
att den egna kontrollen av diskmedelsförbrukning överlämnas till den som säljer diskmedlet.

När man använder pulverdiskmedel däremot, har man själv kontroll över hur diskmedlet doseras.

Vi visar här nedan skillnaderna mellan flytande maskindiskmedel och pulverdiskmedel i allmänhet
och WEBAs lågenergidiskmedel i synnerhet.

Pulverdiskmedel är dubbelt så effektiva
som flytande maskindiskmedel!
Generellt kan sägas att pulverdiskmedel är dubbelt så effektiva som flytande maskindiskmedel.

Det visar alla de funktionstester som SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening) genomfört genom åren.
Hur diskmedlen testats kan du läsa här.

Flytande maskindiskmedel är känsliga för låga disktemperaturer!
Orsaken till känsligheten beror på den höga koncentrationen av vatten. Man kan inte diska rent med vatten! Kolla här!

Flytande diskmedel är dessutom frostkänsliga då de innehåller 70 - 80 % vatten. Det är tyvärr många
mjölkproducenter som skaffat sig denna erfarenhet.

w

ww

+70% energi

Flytande maskindiskmedel är energislukare!
Mjölkproducenter som använder flytande maskindiskmedel startar oftast disken på mellan 90 - 100°C.
Med WEBAs lågenergidiskmedel startas disken på 60°C.
Exemplet till höger baseras på att den ingående vattentemperaturen är 10°C
och värms upp till 60°C respektive 95°C. Det går åt 1,16 Wh för att värma 1 liter vatten 1 grad.

Disktemperatur

95°C

Disktemperatur

60°C

Flytande maskindiskmedel i miljödebatten!
Flytande maskindiskmedel innehåller mellan 70 - 80% vatten.

Ur miljösynpunkt är detta ett enormt resursslöseri med transporter. Att transportera vatten genom halva Europa,
något som dessutom varje mjölkproducent har fri tillgång till, är förkastligt ur miljösynpunkt.

Flytande maskindiskmedel kräver dessutom höga disktemperaturer för att fungera. En forskningsdirektör
på IVL (Svenska Miljöinstitutet) hävdar att: "Låga vattentemperaturer medför en lägre energiförbrukning, vilken är
en av de viktigaste miljöegenskaper ett diskmedel kan ha i dag".

Flytande maskindiskmedel innehåller i allmänhet ej fosfat utan är baserade på andra
komplexbildare, en del av dessa med okända miljöeffekter.

Mjölkrummets avlopp är vanligtvis kopplade till gårdens gödselbrunn.
Det innebär att komplexbildare med okända miljöeffekter kommer att hamna på åkrarna.

WEBA MEJERIDISK är tvättaktivt till 100% samt av lågenergityp d.v.s att disken startas på 60°C istället för 95°C. WEBA
MEJERIDISK är baserat på fosfat som ger dig både hygieniskt ren mjölkutrustning och rent miljösamvete.

När fosfaten sedan, efter avslutad disk, så småningom kommer ut på din åker är den ett utmärkt gödningsämne!