>Företaget >Miljöpolicy >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
Det är vi som står bakom företaget WEBA KEMI !
Vi heter Berith och Sverker Paulson och driver sedan 1974 familjeföretaget WEBA KEMI
beläget i Eldsberga i södra Halland. Vår strävan och målsättning är att ge mjölkproducenter
och andra krävande yrkesanvändare det bästa diskmedel - både miljömässigt
och funktionellt - som marknaden har att erbjuda.
All produktutveckling samt tillverkning sker i vår egen fabrik. Sedan några år tillbaka
säljer vi samma diskmedel till konsumenter som används av landets mjölkproducenter.
Många mjölkproducenter har fått upp ögonen för WEBAs lågenergidiskmedel. Med lägre
disktemperatur sparas mycket energi vilket ger ökad ekonomisk lönsamhet.
Lägre disktemperaturer bidrar till att minska växthuseffekten. Det är lätt att inse fördelarna
med att samtidigt som man är klimatsmart, erhålla mjölkhygien i guldklass. Även vanliga
konsumenter sparar ca 36 % genom att diska med WEBA SPECIAL maskindiskmedel.
Marknadsföring !
Marknadsföring sker på olika sätt. Bilderna är från olika lantbruksmässor.
Som framgår av bilden väcker WEBAs lågenergidiskmedel stort intresse och
nyfikenhet hos mjölkproducenter såväl som hos kollegerna på DeLaval.
Produktutveckling och tillverkning !
I samband med produktutveckling testas nya produkter i fältförsök (bilden till vänster).
Bilden till höger visar en av WEBAs pulverblandare på 3200 liter.
Bilden i mitten visar utlastning av diskmedel från fabriken i Eldsberga.
Olika förpackningar från flera decennier !
Förpackningarna nedan till vänster är WEBA MEJERIDISK och Kloramin från 1948.
Namnet "mejeridisk" kommer från att diskmedlet såldes till ortsmejerier.
Idag används samma namn till mjölkproducenternas diskmedel.
WEBA har som enda tillverkare utvecklat sitt diskmedel
till ett äkta lågenergidiskmedel. Diskmedlet har genomgått
otaliga tester tillsammans med SMR (Svenska Mejeriernas
Riksförening) där högsta poäng erhållits.
Även fältförsök har genomförts tillsammans
med Hallands läns hushållningssällskap.
Läs om testerna här.
KRAV-organisationen skriver om WEBA MEJERIDISK
att "Ert diskmedel tillhör den kategorin miljöanpassade
produkter som skall vara ett förstahandsval"
Läs KRAVbrevet här.
Disktabletter är ingen nyhet !
Redan 1948 tillverkade WEBA disktabletter
som såldes till hotell och storkök m.m.
(se förpackningarna på bilden till höger).
Läs här om disktabletter!