>Företaget >Miljöpolicy >Produkter >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
Zinnerska Cirkeln
I uppslagsverket "Wikipedia" beskrivs den Zinnerska cirkeln av de fyra
komponenter som krävs för att nå ett resultat vid rengöring.
Dessa fyra komponenter - tid, temperatur, kemikalier, mekanisk verkan -
beskrivs som tårtbitar i en cirkel, vilken alltid måste slutas för att nå ett rent
resultat vid alla former av rengöring.
TID = handlar om tiden som disklösningen behöver för att bryta ytspänningar
och lösgöra smuts på diskgodset.
TEMPERATUR = är en viktig del i kombination med de andra delarna.
KEMI = används för att avhärda vattnet, bryta ytspänningar samt dispergera
och emulgera fett, protein samt stärkelse.
MEKANISK VERKAN = rörelseenergi som disklösningen ges genom pump
eller vacumtryck.
Man kan således inte plocka ut en enskild tårtbit ur cirkeln och tro att diskresultatet blir bra.
Som exempel på detta kan nämnas ett kärl, som det förvarats fett i och skall rengöras.
Väljer man ut en av tårtbitarna - temperatur - och spolar ur kärlet med tempererat vatten
så blir inte kärlet rent, inte ens om vattentemperaturen är 100°C.

När det gäller disk av mjölkutrustning i böndernas produktionsanläggningar
har företrädare för mejeriföreningar och rådgivare kategoriskt hävdat att det endast är en
hög disktemperatur som är avgörande för att erhålla en ren produktionsanläggning.
Dessa påståenden kan inte beläggas utan diskresultatet baseras uteslutande
av en balans av de fyra tårtbitarna i cirleln.

Mjölkproducenter drabbas, trots att man följer cirkelns fyra komponenter, ändå ofta av hygienproblem i form av beläggningar och biofilm i sina
mjölkanläggningar med kvalitetsavdrag som följd. Gemensam nämnare för problemen är kemidelen.
Den ökande andelen av flytande maskindiskmedel till mjölkproducenter ställer till hygienproblem. Dessa diskmedel innehåller nämligen
mellan 70 - 80% vatten. Det säger sig självt att man inte kan ersätta kemidelen med vatten.
Vi har sagt det tidigare och vi säger det igen att: pulverdiskmedel är dubbelt så effektiva som flytande maskindiskmedel - oberoende av märke.
Läs här om de tester som är utförda av SMR. Här kan du läsa om flytande maskindiskmedel.
WEBAs lågenergidiskmedel
WEBA KEMI har som enda tillverkare, utvecklat ett lågenergidiskmedel som bygger på de fyra tårtbitarna
i Zinnerska cirkeln. Användare av WEBAs maskindiskmedel kan med fördel sänka disktemperaturen
samtidigt som mjölkutrustningen blir fullständigt ren. Detta bidrar till miljösmart mjölkföretagande!